ByggHaugesund2020 - Entreprise nybygg

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Норвегия
Язык: NO
Номер: 7046357
Дата публикации: 13-01-2018
Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Тэги: Construction

Описание

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
SYKEHUSINNKJØP HF 916879067 Postboks 40 VADSØ 9811 NO Kontaktperson: Kristian Grunnaleite Telefon: +47 92635437 E-post: kristian.grunnaleite@sykehusinnkjop.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/79032724.aspx Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.2) Samordnede innkjøp
Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  https://permalink.mercell.com/79032724.aspxTilleggsinformasjon finnes på en annen adresse:  Mercell Norge AS Karihaugveien 89 Oslo 1086 NO E-post: support@mercell.com NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/79032724.aspx
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes elektronisk via:  https://permalink.mercell.com/79032724.aspx I.4) Type oppdragsgiver
Offentligrettslig organ I.5) Hovedaktivitet
Helse Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
ByggHaugesund2020 - Entreprise nybygg Referansenummer:  2018/47
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215100  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til helsevesenet
II.1.3) Type kontrakt
Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4) Kort beskrivelse
Haugesund sykehus har mangel på areal, dårlig bygningsteknisk tilstand og et stort vedlikeholdsetterslep. Helse Fonna HF, som eier Haugesund sykehus, vedtok i 2011 å utrede nødvendige tiltak.
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[https://permalink.mercell.com/79032724.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei II.2) Beskrivelse
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland Fylke: Rogaland Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  Haugesund
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Haugesund sykehus har mangel på areal, dårlig bygningsteknisk tilstand og et stort vedlikeholdsetterslep. Helse Fonna HF, som eier Haugesund sykehus, vedtok i 2011 å utrede nødvendige tiltak.
Det er deretter gjennomført en planleggingsprosess etter de retningslinjer som gjelder for sykehusprosjekter. Samtidig med planlegging av utbygging av sykehuset, gjennomføres også en organisasjonsutvikling for å samordne nye bygningsmessige løsninger med nye arbeidsmåter ved sykehuset. Dette skal lede til bedre og mer effektiv pasientbehandling, samt gi bæreevne for en betydelig investering i bygg og utstyr.
I møte 03.04.2017 godkjente styret i Helse Fonna HF et forprosjekt som så ble godkjent i Hele Vest RHF den 11.05.2017 som basis for videre fremdrift for prosjekt ByggHaugesund2020.
Byggearbeidene ved ByggHaugesund2020 består av tre hovedaktiviteter:
- B01 Grunn- og rivearbeider
- B02 Nybygg (denne entreprisen)
- B03 Ombyggingsarbeider (av dagens arealer)
I tillegg omfatter ByggHaugesund2020 noen mindre byggeoppdrag (forberedende arbeider som utføres i 2017) samt større og mindre anskaffelser av (medisinsk) brukerutstyr.
Den vedtatte tidsplanen baseres på at B01 Grunn- og rivearbeider skal være ferdigstilt for byggestart for entreprise B02 Nybygg rundt årsskiftet 2018/19. Grunnarbeidsentreprisen omfatter utsprengning av tomt og etablering av pukklag samt omlegging av teknisk infrastruktur i grunnen og etablering av bærelag for gang- og sykkelvei på syd- og vestsiden av nybygget.
Ombyggingsarbeidene vil hovedsakelig utføres etter ibrukstagelse av B02 Nybygg, men enkelte mindre områder vil bli bygget om i parallell med B02. Slike begrensede arbeider antas gjennomført som delte entrepriser, eventuelt under eksisterende rammeavtaler, og antas å ha svært lite grensesnitt mot B02.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 01.10.2018  /  Slutt: 31.12.2021Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9) Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud
Planlagt nedre grense: 3
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3) Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag III.2) Kontraktsvilkår Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Konkurranse med forhandling
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato:  16.02.2018 Lokal tid:  12:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
IV.2.6) Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud) Del VI: Utfyllende informasjon VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Sykehusinnkjøp HF Vatsø NO
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
11.01.2018

Еще тендеры из страны Норвегия за этот срок

Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Renholds-, Papir-, Plast- og Storhusholdningsprodukter Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale - Gjennomføring av kvantitative undersøkelser Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale - Gjennomføring av kvalitative undersøkelser Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Reklame- og kommunikasjonstjenester Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin