Utstyr og tjenester til SD-anlegg og automatisering til OUS HF

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Норвегия
Язык: NO
Номер: 7046381
Дата публикации: 13-01-2018
Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Тэги: Construction

Описание

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
SYKEHUSINNKJØP HF 916879067 Tollbugata 7 VADSØ 9800 NO Kontaktperson: Inger-Lise Berg E-post: inger-lise.berg@sykehusinnkjop.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/77565919.aspx Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.2) Samordnede innkjøp
Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral I.4) Type oppdragsgiver
Offentligrettslig organ I.5) Hovedaktivitet
Helse Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Utstyr og tjenester til SD-anlegg og automatisering til OUS HF Referansenummer:  2017/1705
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48921000  -  Automasjonssystemer
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
Denne anskaffelsen gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Oslo universitetssykehus HF.
Oppdragsgiver ønsker tilbud på en rammeavtale for kjøp av utstyr og tjenester til SD-anlegg og automatisering i forbindelse med periodisk service, utbedringer, modifisering og mindre ombygninger og suppleringer av eksisterende installasjoner.
Anskaffelsen er delt inn i to delkontrakter:
Delkontrakt 1: Utstyr og tjenester til eksisterende toppsystem for Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus.
Delkontrakt 2: Arbeider og leveranser av nye undersentraler basert på BACnet B-BC samt periferiutstyr.

II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Delkontrakt 1: Utstyr og tjenester til eksisterende toppsystem for Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus Delkontrakt nr.:  1
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
48921000  -  Automasjonssystemer 50000000  -  Reperasjons- og vedlikeholdstjenester
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus Region: Oslo og Akershus
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Delkontrakt 1 omfatter tjenester som feilretting, mindre ombygginger, korrigeringer, oppgradering av programvare og korrigering av eventuelt nye skjermbilder og leverandøravhengig utstyr til eksisterende SD-anlegg.
Det kan også bli aktuelt å utføre mindre suppleringer på delprosjekter på de ulike lokasjonene.
Delkontrakt 1.1: Lokasjonen Rikshospitalet
Delkontrakt 1.2: Lokasjonen Radiumhospitalet (inkludert SSE)
Delkontrakt 1.3: Lokasjonen Aker sykehus
Oppdragsgiver vil inngå avtale med én leverandør per lokasjon under delkontrakt 1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse og erfaring  /  Vekting:  30 Pris  -  Vekting:  70
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på forlengelse i inntil 1 + 1 år.
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Delkontrakt 2: Arbeider og leveranser av nye undersentraler basert på BACnet B-BC samt periferiutstyr. Delkontrakt nr.:  2
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
48921000  -  Automasjonssystemer 50000000  -  Reperasjons- og vedlikeholdstjenester
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus Region: Oslo og Akershus
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Delkontrakt 2 omfatter ombygginger, tilbygg, utskiftninger av undersentraler og periferiutstyr etc. samt mindre prosjekter.
Avtalen kan benyttes ved alle lokasjoner ved suppleringer, prosjekter og ombygginger når man skal sette inn utstyr med BACnet kommunikasjon til toppsystemet samt periferiutstyr.
Under delkontrakt 2 vil Oppdragsgiver inngå parallell rammeavtale med 2-5 leverandører. Det kan inngås avtale med færre enn 5 dersom ikke tilstrekkelig antall leverandører er kvalifisert.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse og erfaring  /  Vekting:  30 Pris  -  Vekting:  70
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på forlengelse i inntil 1 + 1 år.
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.1) Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen
Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 235-488944
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-881572 Del V: Kontraktsinngåelse Delkontrakt nr.: 1
Tittel: Delkontrakt 1: Utstyr og tjenester til eksisterende toppsystem for Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus
V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngåttAndre årsaker (avbrutt prosedyre) Del V: Kontraktsinngåelse Delkontrakt nr.: 2
Tittel: Delkontrakt 2: Arbeider og leveranser av nye undersentraler basert på BACnet B-BC samt periferiutstyr.
V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngåttAndre årsaker (avbrutt prosedyre) Del VI: Utfyllende informasjon VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Oslo Tingrett Oslo 0030 NO

VI.4.2) Tvisteløsningsorgan
KOFA Bergen 5805 NO

VI.4.4) Organ som kan gi informasjon om klagebehandling
Sykehusinnkjøp HF Vadsø 9811 NO
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
11.01.2018

Еще тендеры из страны Норвегия за этот срок

Bunntømte overflatecontainere for hytter og husholdninger i Grenlandsregionen Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Data analysis services Источник: TED

Portable computers Источник: TED

Health and social work services Источник: TED

Guidance and counselling services Источник: TED