100373-C00397 P-E2 Porsangmoen fjernvarme - NY kunngjøring

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Норвегия
Язык: NO
Номер: 8296018
Дата публикации: 09-03-2018
Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Тэги: District heating

Описание

Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
FORSVARSBYGG 975950662 6. divisjonsgate 12 HARSTAD 9406 NO Kontaktperson: Lars Kristian Nerum Telefon: +47 99458005 E-post: lars.kristian.nerum@forsvarsbygg.no NUTS-kode:  NO072 -  Troms Fylke: Troms, Kommune: Målselv Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/82212890.aspx Nettsted Kjøperprofil: http://www.forsvarsbygg.no/
I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  https://permalink.mercell.com/82212890.aspxTilleggsinformasjon finnes på en annen adresse:  Mercell Norge AS Karihaugveien 89 Oslo 1086 NO E-post: support@mercell.com NUTS-kode:  NO011 -  Oslo Fylke: Oslo, Kommune: Oslo Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/82212890.aspx
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes elektronisk via:  https://permalink.mercell.com/82212890.aspx Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
100373-C00397 P-E2 Porsangmoen fjernvarme - NY kunngjøring
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
II.1.3) Type kontrakt
Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4) Kort beskrivelse
Regjeringen har innført en forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å fase ut fossil fyringsolje som bygningsoppvarming i Porsangmoen leir.
Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende arbeider: utvidelse av fjernvarmenettet i Porsangmoen leir. Ombygging av fyrrom og sanering av oljekjeler med tilhørende oljetanker.
Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III.
Dette er en ny kunngjøring av konkurransen som ble publisert 05.02.2018 med tilbudsfrist 07.03.2018 (Doffin referanse: 2018-409814). Konkurransen blir kunngjort på nytt siden Forsvarsbygg ikke mottok noen tilbud ved forrige kunngjøring.

II.1.5) Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei II.2) Beskrivelse
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
09323000  -  Fjernvarme 44163120  -  Fjernvarmerørledninger 45232140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fjernvarmeledninger 45315000  -  Elektriske installasjon av varme og andre elektriske apparater i bygninger 45331100  -  Installasjon av sentralvarmeanlegg
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark Fylke: Finnmark, Kommune: Porsanger Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  Porsangmoen leir
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Forsvarsbygg vil i nær fremtid inngå en kontrakt om «Kjøp av energi» for Porsangmoen leir. «Kjøp av energi»-kontrakten innebærer at en sivil aktør etablerer og drifter en energisentral som tilknyttes Forsvarsbyggs fjernvarmenett, og leverer termisk energi til nettet i form av sirkulerende varmtvann.
Den nye energisentralen vil bli bygget utenfor leiren. Denne entreprisen skal utvide eksisterende fjernvarmenett til å inkludere ny energisentral. Videre skal Velferdsbygget tilknyttes fjernvarmenettet. Oppvarming av Velferdsbygget skjer i dag med bruk av olje- og elektrokjeler. Oljekjelene med tilhørende tanker og utstyr skal saneres. Elektrokjelene skal beholdes som back up for ny kundesentral for fjernvarme.
Eksisterende fjernvarmesentral er lokalisert i mannskapsforlegning «Chappil» og innehar to oljekjeler og to elektrokjeler. Oljekjelene med tilhørende oljetanker skal saneres og sentralen skal bygges om til en kundesentral for fjernvarme.
I entreprisen inngår graving av ca. 500 meter med grøft for fjernvarme og legging av ca. 1100 meter med fjernvarmerør (tur og retur), samt etablering av VA-ledninger for ny energisentral. Entreprisen skal også sanere 5 nedgravde oljetanker og 4 tørroppstilte oljetanker. Eventuelle forurensede masser skal deponeres og erstattes.
Entreprisen utføres som en generalentreprise og har benevnelse P-E2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.2.7) Kontraktens varighet
Start: 09.04.2018  /  Slutt: 15.11.2018 Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår III.1) Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag III.2) Kontraktsvilkår Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurranse
Åpen tilbudskonkurranse IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud
Dato:  22.03.2018 Lokal tid:  09:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk Del VI: Utfyllende informasjon VI.5) Dato for publisering i Doffin
09.03.2018

Еще тендеры из страны Норвегия за этот срок

Kjøp av brukt laserskanner Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

100372-C00396 B-E3 Banak fjernvarme - innvendige arbeider - NY kunngjøring Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

1153501 Skien fengsel, oppgradering av tekniske rom, K302 Teknisk generalentreprise Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

218534 Leie av midlertidige kontorlokaler Barnevern-Gjøvik Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Totalentreprise for Sanering Bregnevegen Vikavegen VA 2018 Источник: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin